REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1. Organizator projektu

Organizatorem projektu „Szkolenie dla kierowców – przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu” jest Test & Training Safety Centre Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Podziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lipca 2010 r. pomiędzy Organizatorem a Województwem Łódzkim (nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-10-336/09-00).