Cel projektu

"Szkolenie dla kierowców - przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu"

Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowców - przedstawicieli handlowych z województwa łódzkiego w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy poprzez wzrost kompetencji i umiejętności kierowców w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ekonomiczności jazdy.